Etyczny aspekty dyglosji w języku Grecji i Cypru

Gortych-Michalak Karolina
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
tytuł tomu zbiorowego: Prawo, język, etyka
strony: 141-152
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010