Frazeologizmy, reprezentiruûŝie èmocional`nyj koncept strah v russkom i ukrainskom âzykah,

Małecki Łukasz
Redaktorzy: Aleksiejenko M., Walter Harry
tytuł tomu zbiorowego: Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych
strony: 579-585
tytuł oryginalny: Frazeologizmy, reprezentiruûŝie èmocional`nyj koncept strah v russkom i ukrainskom âzykah,
tłumacz: --
język rosyjski
typ: naukowy, rok wydania: 2010