Język Wołożyńszczyzny wczoraj i dziś: na podstawie materiału zgromadzonego podczas badań w miejscowościach Siaredniaje Siało i Lucina

Żebrowska Anna
Redaktorzy: Zieliński Lech
tytuł tomu zbiorowego: Tożsamość wobec wielojęzyczności. Konstrukcje i destrukcje tożsamości
strony: 249-259
tytuł oryginalny: Język Wołożyńszczyzny wczoraj i dziś: na podstawie materiału zgromadzonego podczas badań w miejscowościach Siaredniaje Siało i Lucina
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012