Formirovanie kul′turnoj kompetencii v processe obučeniâ RKI: russkie narodnye skazki v pol′skoj auditorii

Makarowska Olga
Redaktorzy: Paliński Antoni, Ziętala Grzegorz
tytuł tomu zbiorowego: Sovremennye problemy glottodidaktiki
strony: 100-111
tytuł oryginalny: Формирование культурной компетенции в процессе обучения РКИ: русские народные сказки в польской аудитории
język rosyjski
typ: naukowy, rok wydania: 2009