Dostojewowska teologia przyrody w kontekście rosyjskiego „Renesansu prawosławnego”

Kropaczewski Krzysztof
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 105-112
tytuł oryginalny: Dostojewowska teologia przyrody w kontekście rosyjskiego „Renesansu prawosławnego”
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011