Tożsamościowy koktajl w powieści Ireny Karpy Freud by płakał

Kupidura Ryszard
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
tytuł tomu zbiorowego: Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Polska – Rosja – Ukraina
strony: 68-76
tytuł oryginalny: Tożsamościowy koktajl w powieści Ireny Karpy Freud by płakał
tłumacz: --
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2009