Powrót do religii w dobie pieriestrojki według Aleksieja Warłamowa

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Redaktorzy: Komorowska Ewa, Dziadosz Dorota
tytuł tomu zbiorowego: Świat słowian w języku i kulturze. X. Kulturoznawstwo
strony: 178-183
tytuł oryginalny: Powrót do religii w dobie pieriestrojki według Aleksieja Warłamowa
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009