Dashi-ningyō or the dolls on the top of floats in the Kawagoe-matsuri

Żeromska Estera
Redaktorzy: Kluczewska-Wójcik Agnieszka, Malinowski Jerzy
tytuł tomu zbiorowego: Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations
strony: 85-90
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2012