Rola języka ojczystego w dydaktyce języków obcych

Ciepielewska-Kaczmarek Luiza
Redaktorzy: Knieja Jolanta, Zygmunt Tomasz, Brzana Łukasz
tytuł tomu zbiorowego: Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce
strony: 385-392
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010