Wisła jako znak tożsamości w utworach Güntera Grassa

Kaszyński Stefan
Redaktorzy: Brandt Marion
tytuł tomu zbiorowego: Günter Grass : literatura - sztuka - polityka : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Gdańsk 4-6.10.2007 r.
strony: 119-130
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009