Frazeologičeskie edinicy funkcji aksiologičeskogo parametra âzyka sportivnogo kommentariâ

Sitarski Andrzej
Redaktorzy: Paśko-Koneczniak Dorota
tytuł tomu zbiorowego: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim
strony: 361-369
tytuł oryginalny: Frazeologičeskie edinicy funkcji aksiologičeskogo parametra âzyka sportivnogo kommentariâ
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012