Jakich języków nie znamy? Sytuacja obecna i potrzeby w zakresie kształcenia filologicznego

Maciejewski Witold
Redaktorzy: Komorowska Hanna
tytuł tomu zbiorowego: Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym
strony: 53-68
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009