Wie viel Gleichberechtigung brauchen die Schweizerinnen? Zur gegenwärtigen Situation der Frauen in der politischen Kultur der Schweiz

Krauze-Pierz Justyna
Redaktorzy: Grzywka Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: Kultura, literatura, język : pogranicza komparatystyki : prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin. T.1
strony: 427-442
język niemiecki
typ: naukowy, rok wydania: 2012