Von der "Sendebühne zum Hörspiel : zu einem "neuen" literarischen Genre nach 1945

Karolak Czesław
Redaktorzy: Grzywka Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: Kultura, literatura, język : pogranicza komparatystyki : prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin. T.1
strony: 769-778
język niemiecki
typ: naukowy, rok wydania: 2012