Jedność egzystencji człowieka i religii w twórczości Ibn 'Arabiego i muzułmańskiej myśli mistycznej

Abbas Adnan
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 43-54
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011