Wpływ religii na tożsamość jezydów w Iraku

Graczyk Agnieszka
Redaktorzy: Jelonek Adam W.
tytuł tomu zbiorowego: Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie
strony: 153-163
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011