„Encyklopedia duszy rosyjskiej” Wiktora Jerofiejewa w kontekście specyfiki rosyjskiego postmodernizmu

Stryjakowska Anna
Redaktorzy: Damm Julia, Hoch Paweł, Łukaszewicz Marta, Piotrowska Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Russkaâ literatura: teksty i konteksty
strony: 267-274
tytuł oryginalny: „Encyklopedia duszy rosyjskiej” Wiktora Jerofiejewa w kontekście specyfiki rosyjskiego postmodernizmu
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2012