Konflikt zbrojny we współczesnym świecie przez pryzmat zderzenie cywilizacji islamskiej i zachodniej

Wandas Paulina
Redaktorzy: Potyrała Anna
tytuł tomu zbiorowego: Współpraca - Rywalizacja - Walka. Studia przypadków z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.
strony: 121-128
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2008