Prawosławie a postsowiecka Rosja: religijne poszukiwania Wiktora Jerofiejewa

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Redaktorzy: Lis-Wielgosz Izabela, Jóźwiak Wojciech
tytuł tomu zbiorowego: Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci
strony: 365-372
tytuł oryginalny: Prawosławie a postsowiecka Rosja: religijne poszukiwania Wiktora Jerofiejewa
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2012