Terminologiâ masti lošadi v russkom языке âzyke

Narloch Andrzej
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Łuczyk Małgorzata
tytuł tomu zbiorowego: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu
strony: 83-90
tytuł oryginalny: Terminologiâ masti lošadi v russkom языке âzyke
język rosyjski
typ: naukowy, rok wydania: 2010