Nacional'naâ specifika âzykovoj kartiny mira (razgovornye polonizmy v russkom âzyke)

Kamiński Wojciech, Szczerbak Antonina
Redaktorzy: Boldyrev Nikolaj
tytuł tomu zbiorowego: Filologiâ i kultura: materialy VII meždunarodnoj naučnoj konferencii
strony: 162-164
tytuł oryginalny: Nacional'naâ specifika âzykovoj kartiny mira (razgovornye polonizmy v russkom âzyke)
język rosyjski
typ: naukowy, rok wydania: 2009