Język, Komunikacja, Informacja

Redaktor naczelny: Nowak Piotr
Sekretarz redakcji: Kozakiewicz Joanna
Wydawnictwo Rys
Poznań
http://jki.amu.edu.pl/
typ: naukowe
ISSN: 1896-9585