Litteraria Copernicana


Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń
ISSN: 1899-315X