Przegląd Wschodnioeuropejski

Redaktor naczelny: Kiklewicz Aleksander
Wydawnictwo UWM
Olsztyn
typ: naukowe
punktacja: 4
ISSN: 2081-1128