Kwartalnik Językoznawczy


Instytut Filologii Polskiej UAM
Poznań
http://www.kwartjez.amu.edu.pl/
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 2081-5441