Slavia Occidentalis

Redaktor naczelny: Walczak Bogdan
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań
http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/SO/so.html
typ: naukowe
ISSN: 0081-0002