Przegląd Biblioteczny

Redaktor naczelny: Sosinska-Kalata Barbara
Warsaw University Press
Warszawa
http://www.sbp.pl/l/przegladbiblioteczny
typ: naukowe
punktacja: 7
ISSN: 0033-202X