Glottodidactica

Redaktor naczelny: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia
Sekretarz redakcji: Kic-Drgas Joanna
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/index
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 0072-4769