Acta Polono-Ruthenica

Redaktor naczelny: Piłat Walenty
Olsztyn
http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/acta-polono-ruthenica
typ: naukowe
ISSN: 1427-549X