Onomastica

Redaktor naczelny: Cieślikowa Aleksandra
Sekretarz redakcji: Czopek-Kopciuch Barbara
Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
Kraków
http://onomastica.ijp-pan.krakow.pl/index.html
typ: naukowe
ISSN: 0078-4648