Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein

Redaktor naczelny: Grzegorczyk Anna
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań
http://www.cbes.amu.edu.pl/zeszyty.html
typ: naukowe
punktacja: 3
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
ISSN: 1895-2984