Forum Artis Rhetoricae

Redaktor naczelny: Lichański Jakub Z.
DiG
Warszawa
http://http://www.retoryka.edu.pl
typ: naukowe
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
ISSN: 1733-1986