International Journal of Korean Humanities and Social Sciences

Redaktor naczelny: Oh Kyong-Geun
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań
typ: naukowe
ISSN: 2449-7444