Над Бугом і Нарвою

Redaktor naczelny: Гаврилюк Юрій
Wydawnictwo Związku Ukraińców Podlasia
Bielsk Podlaski
http://http://nadbuhom.pl/archiwum.php
typ: popularne
ISSN: 1230-2759