Studia Azjatystyczne

Redaktor naczelny: Jakubowski Filip
Sekretarz redakcji: Piątak Łukasz
Katedra Studiów Azjatyckich
Poznań
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/issue/view/523
typ: naukowe
ISSN: 2449-5433