Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія Філологія

Redaktor naczelny: Безхутрий Ю. М.
Sekretarz redakcji: Стефанский Евгений
Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina w Charkowie
Charków
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 2227-1864