Studia Slavica


Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Opole
http://inslaw.wfil.uni.opole.pl/studia-slavica/
typ: naukowe
ISSN: 1803-5663