Zagłada Żydów. Studia i Materiały

Redaktor naczelny: Libionka Dariusz
Sekretarz redakcji: Petelewicz Jakub
IFiS PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Warszawa
http://www.zagladazydow.org/
typ: naukowe
ISSN: 1895-247X