Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog. Białoruś - Rosja - Ukraina

Redaktor naczelny: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Sekretarz redakcji: Шостак О.Г.
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
Poznań
http://wkn.amu.edu.pl/
typ: naukowe
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
ISSN: 2391-470X