Scripta Manenttyp: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 1854-2042