Bibliotekarz Podlaski

Redaktor naczelny: Zabielski Łukasz
Sekretarz redakcji: Шостак О.Г.
KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego
Białystok
http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl/cms/?page_id=96&lang=pl
typ: naukowe
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
ISSN: 1640-7806