The Journal of the Acoustical Society of America (JASA)

Redaktor naczelny: Lynch James

https://asa.scitation.org/journal/jas
typ: naukowe
obszar tematyczny: językoznawstwo
ISSN: 0001-4966