Übersetzer als Problemlöser. Eine qualitative Untersuchung des Problemlöseverhaltens von semiprofessionellen Übersetzern

Kubiak Paweł
Tytuł oryginalny:
język niemiecki
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język. Kultura. Komunikacja, nr: 4
liczba stron: 235
typ: monografia
funkcja: doktorska
obszar tematyczny: przekład
Poznań 2009
ISBN: 978-83-232-1949-1