Aspekty analizy pragmalingwistycznej

Prokop Izabela
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 182
typ: monografia
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2010
ISBN: 83-232-2149-4