Periodyczne publikacje przedsiębiorstw jako element ich lokalnej kompetencji komunikacyjnej. Perspektywa pragmalingwistyczna

Maciejewski Marcin
Poznań 2005
ISBN: