Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia

Sakaguchi Alicja
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Badania Interdyscyplinarne, nr: 23
liczba stron: 448
typ: monografia
funkcja: profesorska
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2011
ISBN: 978-83-232-2283-5