A short grammar of Latgalian

Nau Nicole
język angielski
wydanie
Lincom Europa
Seria: Languages of the World / Materials, nr: 482
liczba stron: 120
typ: monografia
obszar tematyczny: językoznawstwo
München 2011
ISBN: 978-3-86-288055-3