Wortbildung des Substantivs im Dänischen – explizite und implizite Derivation

Rajnik Eugeniusz
język niemiecki
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia skandynawska, nr: 13
liczba stron: 185
typ: monografia
funkcja: profesorska
wyróżnienie: nagroda
Poznań 2011
ISBN: 978-83-232-2373-3