Hudožestvennoe prostranstvo slova v metaromane Vladimira Nabokova (na materiale romanov „Zaŝita Lužyna”, „Priglašenie na kazn'”, „Dar”)

Kaźmierczak Natalia
Tytuł oryginalny:
język rosyjski
wydanie
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
liczba stron: 150
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2012
ISBN: 978-83-936654-0-2