Semibilingwalne Wademekum Dydaktyczne Paronimów Rosyjskich

Markunas Antoni
Tytuł oryginalny:
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 301
typ: podręcznik akademicki
obszar tematyczny: dydaktyka
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2477-8